Strona główna » Procedura zamówienia

 

 

Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży


 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu www.chocobox.pl, w szczególności ich parametry, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
 4. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania.
 5. Rejestracja i założenia konta jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.chocobox.pl. Zarejestrowany klient może złożyć zamówienie  poprzez stronę internetową lub poprzez wiadomość e-mail.
 6. Klient może dokonywać zamówień również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklepu. Zaleca się, aby klienci wybierali tą formę składania zamówienia w przypadku zamówień specjalnych.
 7. W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu,  dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru  do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
 8. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 9. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, wybrać opcję „złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Po wybraniu rodzaju wysyłki i metody płatności w celu zakończenia procedury składania zamówienia należy zaznaczyć „zapisz zamówienie”.
 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 11. Następnie po potwierdzeniu zamówienia lub w przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, z chwilą wpłynięcia środków na rachunek sprzedawcy następuje realizacja zamówienia, która w warunkach standardowych trwa od 1 do 4 dni roboczych. W przypadku realizacji na indywidualne zamówienie okres ten zostaje wydłużony do 5 - 14 dni roboczych. Sklep dokonuje wszelkich starań, aby ten okres maksymalnie skracać.
 12. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VII zatytułowanym „Realizacja dostawy”  pkt. 3 oraz 4 niniejszego regulaminu.
 13. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.


Zamówienia specjalne

 

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia specjalnego tj. zamówienia na produkty oraz opakowania tych produktów dostosowanych do jego indywidualnych preferencji, w szczególności w zakresie niestandardowych wymiarów, znaków graficznych lub słownych,  innych niż dostępne w standardowym asortymencie sklepu.
 2. Zamówienia specjalne w sklepie www.chocobox.pl to towary i świadczenia o właściwościach określonych przez klienta, będącego jednocześnie konsumentem w świetle art. 221 Kodeksu Cywilnego, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Klient składając zamówienie specjalne, podaje preferowane przez siebie wymiary, znaki graficzne lub słowne  produktu i/lub opakowania.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę następuje po uprzednim zaakceptowaniu przez klienta projektu/wizualizacji produktu.
 5. Cena na wyroby podlegające pod zamówienie specjalne zostanie skalkulowana indywidualnie przez sklep www.chocobox.pl i potwierdzona drogą elektroniczną na adres mailowy klienta.
 6. W celu ułatwienia realizacji zamówienia specjalnego preferowaną formą zapłaty jest przelew bankowy (przedpłata).
 7. Zamówienia specjalne, jako świadczenia o właściwościach określonych przez klienta, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,  nie podlegają zwrotom.


Projekt i wykonanie: sklepy internetowe

Usługi SEO      

FB